«

»

feb
01

Uppdaterad ledstatus

Nu är hela leden över Sandviken utstakad. Det förekommer några ställen med vatten på isen, samt drivor från helgens blåst och snöfall.

Isläget Sandviken: På led: Från skyltstolpen (ungefär mitt på sjön) och mot Merkenes 40 cm is. Från skyltstolpen och mot Tjatjaurströmmen 25 cm is. Ovanpå det är det vatten och en tunn isskorpa 2-7 cm.  Strax utanför led: Från skyltstolpen och mot Merkenesleden 35 cm is.  Från skyltstolpen och mot Tjatjaurströmmen 25 cm is. Ovanpå det är det vatten och en tunn isskorpa på 2-7 cm.

Isläget Vouggatjålme: På led: I snitt 38 cm på själva leden. Strax utanför led:  35 cm i snitt. Det finns en vak i närheten av leden strax ungefär halvvägs uppför sjön. Vaken är utmärkt med 3 st stickbuskar. Runt vaken är det dubbel is med total istjocklek 20 cm.  Vatten och drivor förekommer igen på isen efter helgens snö och blåst så kör med förstånd!

Isläget Naulajaur: Västra Naulajaur: 45 cm på led, 40 cm strax utanför. Naulajaur: 45 cm på led, 40 cm strax utanför.

Arbete påbörjat med komplettering av kryssmarkeringar mellan Arrajaur och Västra Naulajaur.

Lämna ett svar

Din epost kommer inte att publiseras.

Du kan använda följande HTML taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>