jan
28

Leden över Guijaure körklar!

Leden är över Guijaure är nu stakad med ruskor. Provborrningar utmed leden visar på en istjocklek på runt 60 cm. Det fanns vid tillfället inget vatten på isen och föret var hårt och fint!

jan
25

Uppdatering ledstatus

Det är hög tid för en uppdatering av läget på lederna och isarna. Det passar ju bra nu inför helgen, då det börjar vara mer och mer folk på plats i husvagnar och stugor under helgerna. Fr.o.m. trettonhelgen har vi en halvtidsanställd som sköter klubbens leder i form av Hasse Westin. Han har tidigare jobbat… Continue reading »